Tempo 100 keuring

Nu elke 1e vrijdag van de maand, Tempo 100 keuring uitgevoerd door de TuV, bij onze vestigingen in Grave en Veenendaal.
Kosten van deze keuring € 135,00. Graag een afspraak maken als u deze keuring wilt laten uitvoeren.

Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een Tempo-100 Ontheffing.

Indien uw personenwagen - caravan combinatie of uw personenwagen - aanhangwagen combinatie aan bepaalde eisen voldoet, mag met deze combinatie op de autosnelwegen maximaal 100 km/u worden gereden.
Vanaf 22 oktober 2005 is in Duitsland de Dritte Verordnung zur nderung der 9. Ausnahmeverordnung zur Straenverkehrsordnung van kracht. Deze Verkehrsordnung is aangepast naar aanleiding van technische ontwikkelingen van personenwagens en caravans. De massaverhouding caravan / aanhangwagen en personenwagen is gewijzigd: het maximum beladen gewicht van de caravan mag tegenwoordig gelijk zijn aan het ledig gewicht van het trekkende voertuig (dit was maximaal 80% van het ledig gewicht van het trekkende voertuig). Voorwaarde is dan wel dat de caravan of aanhangwagen is voorzien van een goedgekeurd antislingerkoppeling.
Als gevolg van deze wijziging in regelgeving in Duitsland, komen meer caravan / aanhangwagencombinaties in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing. Naar schatting komen 80% van de caravanbezitters in aanmerking voor de nieuwe Tempo 100 Ontheffing. Bovendien geldt dat de ontheffing wordt verleend op de caravan / aanhangwagen en niet langer op de combinatie caravan / aanhangwagen en personenwagen.

Voorwaarden Tempo 100 Ontheffing:

# De auto moet voorzien zijn van een ABS remsysteem
# De caravan / aanhangwagen moet gekeurd worden op het keuringsstation van de TV in Vaassen.
# De caravan / aanhangwagen moet voorzien zijn van:
- een oploop rem
- hydraulische schokdempers
- banden voorzien van de juiste loadindex
- banden voorzien van de juiste snelheids codering
- de banden van de caravan/aanhangwagen mogen niet ouder zijn dan 6 jaar
- eventueel anti slingerkoppeling (voorzien van E-keurmerk)
# Indien geen anti-slinger koppeling aanwezig:
- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 80% van het ledig autogewicht (massa rijklaar) bedragen.
- Het maximaal beladen aanhangergewicht mag ten hoogste 110% van het ledig autogewicht (massa rijklaar) bedragen.
# Indien een anti-slinger koppeling aanwezig:
- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 100% van het ledig autogewicht (massa rijklaar) bedragen.
- Het maximaal beladen aanhangergewicht mag ten hoogste 120% van het ledig autogewicht (massa rijklaar) bedragen.

Snelheidscodering en Load index
De banden op uw caravan / aanhangwagen moeten voor de Tempo-100 Ontheffing geschikt zijn voor een snelheid van tenminste 120 km/u, en het draagvermogen van de banden moet tenminste gelijk zijn aan het maximum beladen gewicht van de caravan / aanhangwagen. U kunt zelf controleren of uw banden aan deze eisen voldoen.
Hiertoe zoekt u de bandenmaat op. Met de wijzers van de klok mee vindt u dan twee cijfers gevolgd door een letter. In dit voorbeeld is de bandenmaat 185/65 R 15, de snelheidscodering is "H" en de Loadindex is "88".

Voor wat betreft de snelheidscodering voldoen banden met de letter H, of L t/m Z. Banden met de codering "J" of "K" voldoen niet. Een overzicht van de Loadindex en het draagvermogen van de band vindt u hieronder.
Index Draagvermogen Index Draagvermogen Index Draagvermogen
70          335 kg                  83          487 kg              96          710 kg
71          345 kg                  84          500 kg              97          730 kg
72          355 kg                  85          515 kg              98          750 kg
73          365 kg                  86          530 kg              99          775 kg
74          375 kg                  87          545 kg            100          800 kg
75          387 kg                  88          560 kg            101          825 kg
76          400 kg                  89          580 kg            102          850 kg
77          412 kg                  90          600 kg            103          875 kg
78          425 kg                  91          615 kg            104          900 kg
79          437 kg                  92          630 kg             105         925 kg
80          450 kg                  93          650 kg             106         950 kg
81          462 kg                  94          670 kg             107          975 kg
82          475 kg                  95          690 kg

Leeftijd van de banden

Om te controleren of de banden niet ouder zijn dan 6 jaar, zoekt u op de band naar de letters "DOT". Met de wijzers van de klok mee vindt u vier cijfers. De eerste twee cijfers staan voor het weeknummer van productie, de laatste twee cijfers staan voor het jaartal van productie. In dit voorbeeld is de band geproduceerd in week 45 van het jaar 2004.

Voldoet mijn combinatie aan de gewichteisen?

Om te controleren of uw caravan / aanhangwagen, in combinatie met uw personenauto, in aanmerking komt voor de Ontheffing, dient u de kentekenbewijzen van caravan / aanhangwagen en uw personenauto ter hand te nemen. Op het kentekenbewijs van de caravan o/aanhangwagen kijkt u naar de waarde die staat vermeld bij "Maximum Massa Voertuig". Op het kentekenbewijs van uw personenauto kijkt u naar de waarde die staat vermeld bij "Massa Ledig Gewicht". Indien u in het bezit bent van een personenauto met bouwjaar eind 2005 of jonger, staat op het kentekenbewijs ook vermeld "Massa Rijklaar". Indien deze waarde op het kentekenbewijs is weergegeven, mag bij het vergelijken van de gewicht van deze laatste waarde worden uitgegaan.

Voor een caravan geldt nu:

# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (caravan) groter is dan de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u helaas niet in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing.
# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (caravan) groter is dan 80% van de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u wel in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing. De caravan moet dan wel voorzien zijn van een goedgekeurde stabilisatorkoppeling.
# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (caravan) kleiner is dan 80% van de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing. De caravan hoeft dan niet voorzien te zijn van een goedgekeurde stabilisatorkoppeling.

Voor een aanhangwagen geldt nu:

# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (aanhangwagen) groter is dan 120% van de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u helaas niet in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing.
# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (aanhangwagen) groter is dan 110% van de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u wel in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing. De aanhangwagen moet dan wel voorzien zijn van een goedgekeurde stabilisatorkoppeling.
# Indien de waarde bij Maximum Massa Voertuig (aanhangwagen) kleiner is dan 110% van de waarde Massa Ledig Gewicht (of Massa Rijklaar) van de personenauto, komt u in aanmerking voor de Tempo 100 Ontheffing. De aanhangwagen hoeft dan niet voorzien te zijn van een goedgekeurde stabilisatorkoppeling.

Enkele voorbeelden van goedgekeurde anti-slingerkoppelingen zijn:

AKS 1300 met E-keur e1*0030
AKS 2000 met E-keur e1*0153
ALKO AKS 2004 met E-keur e1*0930
AKS 2004 met E-keur e1*1216
AKS 3004 met e-keur e1*0930
WESTFALIA SSK 3 met E-keur e1*1054
WINTERHOFF WS 3000D met E-keur e1*0065
WS 3000H met E-keur e1*0337

Aanvraagprocedure:

U neemt met ons contact op voor het maken van een afspraak;
Op de keuringsdatum verschijnt u met de combinatie en de kentekenbewijzen van uw caravan / aanhangwagen en het trekkende voertuig;
De inspectie inclusief het opstellen van het rapport neemt circa 45 minuten in beslag.
Wij verzorgen toezending van de documenten aan Strassenverkehrsamt;
Na circa 10 werkdagen ontvangt u per post de ontheffing en de Tempo 100 sticker thuis.
De sticker dient u op de achterzijde van uw caravan / aanhangwagen aan te brengen.

Aandachtspunten:

De ontheffing behoeft slecht 1 maal aangevraagd te worden en is onbeperkt geldig.
De ontheffing wordt verleend voor het in de ontheffing vermelde caravan / aanhangwagen. Het is niet gekoppeld aan een specifiek trekkend voertuig. Indien u een andere voertuig koopt, of van uw werkgever een andere voertuig ter beschikking gesteld krijgt, blijft de afgegeven ontheffing van kracht. Oftewel, het maakt niet uit welke auto de caravan/aanhanger trekt, indien het trekkende voertuig maar beschikt over ABS- remmen en niet lichter is als het in de ontheffing vermelde minimale gewicht voor het trekkende voertuig.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat, indien u 100km/u rijdt, uw caravan / aanhangwagen is voorzien van de juiste banden, die niet ouder zijn dan 6 jaar.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat u de ontheffing samen met de kentekendocumenten van auto en caravan / aanhangwagen moet kunnen tonen, indien de autoriteiten u daar om verzoeken.

Op de Autosnelwegen en Autowegen is met de ontheffing een maximum snelheid van 100 km/u toegestaan. Let wel: Daar waar een inhaalverbod voor voertuigcombinaties van toepassing is, geldt dit ook voor de verleende Tempo 100 Ontheffing. In kleinere steden bestaan wegen waarvoor inrijverboden gelden voor auto aanhangwagen combinaties. Dit geldt dus ook voor uw combinatie!

Opgeven voor Tempo 100 KM ? Dat kan, klik hier.