Opzetten voortent

Opzetten voortent

Om uw voortent/luifel op te zetten geven wij hieronder enkele nuttige tips,

- Controleer of de tentrail aan de caravan goed schoon en open is. Om in-scheuren van het railkoord te voorkomen, moeten eventuele bramen of scher-pe randen aan de rail worden verwijderd. Zorg waar twee raildelen bij elkaar komen voor een naadloze aansluiting, b.v. met een beetje kit.

- Bij elke tent hoort een frametekening. Als u de stokken zorgvuldig volgens die tekening voor de caravan uitlegt en alvast zo veel mogelijk delen aan elkaar koppelt, kan er met het opzetten weinig mis gaan.
- Als een tent uitritsbare zij- en voorpanelen heeft, kunt u die voor de opbouw verwijderen. De tent wordt daarmee een stuk lichter (en dus gemakkelijker hanteerbaar).

- Trek nu de tent door de caravanrail. Dat gaat het gemakkelijkst met twee personen; 1 voor het invoeren van de railkoord en de ander voor het doortrekken van dat koord. Pas op dat het koord niet van de tent scheurt.

- Breng het dak links en rechts op gelijke hoogte.

- Bevestig de Fix-on, Quicklock of Easy-Lock steunen aan de daarvoor bestemde pees in de tent. De middelste in het midden van de caravan en aan de zijkanten op ongeveer 1.95 meter hoogte. Voor extra dakliggers verdeelt u deze steunen tussen de blokjes voor de 3 standaard dakliggers. Vaste haakogen worden op diezelfde plaatsen gemonteerd, als er geen gebruik wordt gemaakt van dit moderne opzetsysteem.

- Een framestang met haak (dakligger) wordt nu in het midden van de caravan in het blokje of oog gehaakt. Schuif daarna de dakligger uit en bevestig deze in het middenhoekstuk.

- Plaats de middelste staander nu schuin naar achteren en span het dakdeel zo ver uit dat het dak in het midden strak staat. Het blokje wordt hierdoor strak tegen de caravanwand gedrukt. Breng daarna de staander enigszins op hoogte.

- Schuif de framedelen van de hoekstukken aan het middenhoekstuk en laat de buitenste staanders iets naar binnen staan.

- Bevestig het doek aan de linker of rechterzijkant over de hoekstukken. Het handigste is om (nu u er nog goed bij komt) alvast de petluifelstokjes aan te brengen en uit te spannen.

- Plaats de tweede dakliggerstang in het blokje of oog bij de caravan en in het hoekstuk links of rechts en span deze net als de midden dakligger af. Doe op dezelfde manier de andere zijkant en plaats vervolgens de eventuele extra dakliggers en staanders. Als alle stokken zijn aangespannen en de staanders op hoogte zijn gebracht, kan de tent als luifel worden gebruikt. Nu kunnen de losse of eerder weggeritste wanden worden ingeritst en kan de tent worden afgespannen.

- Span eerst de punten onder de caravanrail af (in het verlengde van het koord) en daarna de beide voorste hoeken. Trek daarbij de staanders strak in de hoeken.(Tip: Zet de staanders op een ladderafspanner voor strakke opzet)

- Breng de staanders op zodanige hoogte dat de afspanpunten overal even ver van de grond bungelen. Nu kan de tent rondom worden afgespannen. Let hierbij de ondergrond. Gebruik de juiste haringen en hamer.