Accu's

12V in de caravan: de boordaccu.

Accu VDCaccu yellowtop
De boordaccu is de energietank die stroom moet leveren aan allerlei stroomgebruikers in de caravan. En het aantal stroomgebruikers groeit met het steeds luxer worden van de caravan snel.

De boordaccu vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de electrische installatie. Aan de boordaccu worden hoge eisen gesteld, zo kent het gebruik van een mover hoge piekspanningen. De accu moet daarom voldoende capaciteit hebben en goed worden onderhouden.

Omdat niet iedere accu geschikt is als boordaccu volgt hierna een opsomming van de verschillende soorten accu's. Verder wordt ingegaan op het gebruik, het onderhoud, de capaciteit, de plaatsing en de werking van een accu.


Soorten accu's


Met het oog op gebruik in de caravan zijn er drie soorten accu's te onderscheiden:

Startaccu


De startaccu is zo opgebouwd (veel dunne platen) dat hij in korte tijd veel stroom levert. Deze accu wordt gebruikt voor de startmotor van bijvoorbeeld een auto.

Recreatieaccu en solaraccu.


De recreatieaccu (ook wel lichtaccu of semi-tractie accu genoemd) heeft dikkere platen dan de startaccu en levert over een langere periode een lage, gelijkmatige hoeveelheid stroom. De solaraccu is een afgeleide van de recreatieaccu en heeft nog dikkere platen. De recreatieaccu en de solaraccu zijn beide prima geschikt als boordaccu in de caravan.

Gelaccu.


De gelaccu levert net als de recreatieaccu en de solaraccu een gelijkmatige hoeveelheid stroom over een lange periode. Het verschil zit in de vulling van de accu. In plaats een zwavel/water mengsel bestaat de vulling uit een pasta-achtige substantie (gel). Belangrijkste voordelen van de gelaccu zijn de geringe zelfontlading, de mogelijkheid van een diepere ontlading en de lange levensduur. Deze accu is onderhoudsvrij en er is geen ventilatie noodzakelijk. Nadeel is het hoge gewicht, de noodzaak van een aparte oplader en de hoge prijs.

Naast de drie hierboven genoemde typen accu's zijn er tractie-accu's. Omdat dit type accu alleen voor professionele toepassingen (bijvoorbeeld in vorkheftrucks) wordt gebruikt wordt dit type verder buiten beschouwing gelaten. De meest gebruikte accu in de caravan is de recreatieaccu. Heb je ook zonnepanelen op de caravan liggen, dan is de solaraccu een goede keus.

Lith-Ion accu.

Nu bij ons in assortiment de Mastervolt Lith-ion accu's.
Deze accu's zijn er in verschillende grote amphere te koop. De 10 Amp/H, 20 Amp/H en de 30 Amp/H.

Deze accu wordt alleen aangesloten aan de mover, en niet aan het 12 volt systeem van de caravan.
Tevens dient er een geschikte acculader van Mastervolt te worden aangeschaft.


Gebruik en onderhoud accu.


Een accu mag maar gedeeltelijk worden ontladen. Zo wordt aanbevolen om een recreatieaccu niet verder te ontladen dan zo'n 60 - 70% van zijn capaciteit. De accu dient dan weer zo spoedig mogelijk te worden opgeladen. Ook als een accu niet wordt gebruikt loopt de lading langzaam terug door zelfontlading. Bij een recreatieaccu kan dit tussen de 0,5 en de 1% per dag zijn, bij een gelaccu is dit ongeveer 0,3%. Indien er verbruikers of een oplader op de accu zijn aangesloten verloopt de zelfontlading nog sneller.

Het is dus noodzakelijk de accu regelmatig op te laden. Vooral als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt is het oppassen geblazen. Zo kun je een accu beter niet in de caravan laten staan als deze de winterstalling ingaat. Voor het behoud van de accu kun je deze dan het beste meenemen naar huis om de accu daar te onderhouden.

Bij een accu die niet onderhoudsvrij is (deze is te herkennen aan de vuldoppen op de bovenzijde) moet regelmatig het vloeistofpeil worden gecontroleerd. Zo moet bij een recreatieaccu de vloeistof (elektroliet) net boven de platen staan. Bijvullen gebeurd met gedemineraliseerd water.

Om de conditie van de accu te controleren zijn er twee methoden: zuurmeting en spanningmeting. Omdat accuzuur (zwavelzuur) een zeer agressieve stof is, kun je als caravanner beter de spanning meten met een digitale voltmeter. Ideaal is het om een permanente voltmeter te installeren zodat je in één oogopslag de conditie van de accu kunt aflezen.